Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

povodňový plán obce Kotopeky

Obec s rozšířenou působností:

Hořovice

Kraj:

Středočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Hořovice, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb.:

Povodí Vltavy, s.p.

Č.j.: 64501/2013-323

Podpis: Ing. Miloň Kučera

Dne: 20.12.2013

 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Městský úřad Hořovice, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Podpis: Ing. Marcela Abrhámová

Dne: 14.04.2014, č.j. MUHO/8042/2014

 

Schválení povodňového plánu obce:

Podpis: Obec Kotopeky

Dne: ..., č.j. ...

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 27.9.2014

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm


 | nahoru |

17.2.2014, publikována: 27.9.2014