Místa ohrožená bleskovou povodní

  Přílohy 

Místa ohrožená bleskovou povodní

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

obec

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Kotopeky

Kotopeky - od trati

Přítok splachů z polí ke komunikaci. Může dojít k zanesení propustku pod komunikací.

VJV

Kotopeky

Kotopeky - Tihava

Přítok splachů z polí po cestě.

ZSZ

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

Soubor: blesk_tab.htm


Přílohy > Místa ohrožená bleskovou povodní

 | nahoru |

23.11.2012, publikována: 27.9.2014