- 1 -

13.dělostřelecká brigáda, Jince

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- A -

AČR - 152. ženijní prapor Rakovník

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

ASAP s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ASAVET, spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- B -

Bavoryně - pk

Bleskové povodně - tabulka

IconPřirozená přívalová povodeň
IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Boční panel - legenda

- C -

CPP Praha

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Černý Oldřich - stavební práce

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Česká pošta, s. p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Český plynárenský servis, spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČEZ Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČEZ, a.s. - poruchy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČHMU - pobočka Praha - Komořany

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Činnost a jednání povodňové komise

Činnost občanů při povodni

Činnost PK

Činnosti složek IZS

ČRS MO Hořovice [1014]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČRS MO Žebrák [1018]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

DEKONTA Kladno, a.s. - ekologická havarijní služba

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Dokumentace a vyhodnocení

Doprava - mapa

Důležité organizace

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuace

Evakuace hospodářských zvířat

Evakuační místa

IconEvakuační místa a místa soustředění
IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Evakuační místa a místa soustředění

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 17.02.2014 

- G -

Geomorfologická charakteristika

Gerle Zdirad - doprava - demolice, příprava staveniště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Hlásná povodňová služba

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 17.02.2014 

Hlídková služba

Hořovice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

Hydrologická charakteristika

HZS - stanice Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

HZS - územní odbor Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Chaloupky - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

Charakteristika území

- I -

informace - telefon

Informační lišta

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

KHS - územní pracoviště Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Klasická legenda

Klimatická charakteristika

Komárov - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

kontakty - důležité organizace

Kontakty - POVIS

Kotopeky PK - pk

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconHlásná povodňová služba
IconHlídková služba
IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajská povodňová komise Olomouckého Kraje - pk

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Krajská veterinární správa - inspektorát Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Krajský úřad - Středočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Králův Dvůr - pk

Kritická místa

IconOhrožené objekty a kritická místa
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- L -

Ledové jevy

Legenda

Lesy České republiky, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Vltavy, Benešov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Lochovice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

- M -

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Městský úřad Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Metodické pokyny

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nebezpečné objekty - tabulka

Nemocnice Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Nemocnice Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

NET4GAS, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

NET4GAS, s.r.o. - Provoz liniové části Čechy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

NET4GAS, s.r.o. - Provozní oblast Čechy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Obecní úřad Praskolesy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Objekty dPP - mapa

Objízdné trasy

Oblastní spolek ČČK Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Odbor životního prostředí - Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Ohrožující objekty - tabulka

Opatření po povodni (Obnovovací)

opatření při nebezpečí povodně

Opatření za povodně (Operativní)

ORP Beroun - pk

IconPovodňové komise okolních ORP
IconPovodňové komise okolních ORP
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

ORP Hořovice - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

Osek - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

Ovlivnění povodně

- P -

PČR - Obvodní oddělení Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Pitínová Jana - písky, štěrky, doprava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Policie ČR, Územní odbory Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Vltavy, s.p.  - závod Dolní Vltava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Vltavy, s.p. - Centrální vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Vltavy, s.p. - PS 6 - Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Vltavy, státní podnik

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodňová kniha

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise obce

Povodňová komise obce Tlustice - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

Povodňová komise Středočeského kraje - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 23.11.2012 

Povodňová opatření

Povodňové orgány

Povodňové orgány daného území

Povodňové plány vlaszníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Povodňové prohlídky

Praskolesy - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Předpovědní povodňová služba

Přípravná opatření

Přirozená povodeň

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená přívalová povodeň

Příslušný vodoprávní úřad

Přívalové povodně - tabulka

IconPřirozená přívalová povodeň
IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

- R -

Reader

revize

Rpety - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPOVIS pk: generováno 25.11.2012 

RWE

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

RWE Distribuční služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

RWE Energie, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

RWE GasNet, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

RWE Transgas, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Ředitelství České inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- S -

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Soubor map

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 17.02.2014 

Správci vodních toků

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconVyhlášení SPA podle dešťových srážek
IconPředpovědní povodňová služba
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Státní veterinární správa ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Stromová legenda

Středočeská údržba komunikací s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Stupně povodňové aktivity

SÚS Kladno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- T -

Technické prostředky

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
Iconpk-upk

Uživatelská mapa

- V -

VAK Beroun

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Vapo spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.-III. kategorie
IconVodní díla IV. kategorie
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Vodní toky

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Vodní toky a díla - mapa

Vojenské lesy a statky ČR s.p

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconPřirozená povodeň na tocích
IconZáplavová území
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Vyhlášky

vyhodnocení

Výskyt povodní

Vzor varovných zpráv

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconPřirozená povodeň na tocích
IconZáplavová území
IconPOVIS: generováno 23.11.2012 

Zdice - pk

Zdravotní ústav Kolín - Detašované pracoviště Hořovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

zpracovatel

Zpráva o povodni

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zvláštní povodeň

ZZS Středočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012