Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 69
Datum vytvoření výpisu: 06.08.2014
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000 Praha

283 891 564

283 892 662

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 1a, čp. 267, 19000

222 860 111

283 892 662

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, čp. 2050, 14306 Praha

244 031 111

244 032 500

ČHMÚ - pobočka Praha - Komořany
Na Šabatce 17, 14306 Praha

244 032 545

244 032 500

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště
Na Šabatce čp. 17, 14306 Praha

244 032 315,244032316

244 032 230

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS - územní odbor Beroun
Pod Studánkou čp. 1258, 26601 Beroun 2

950 841 011

 

HZS - stanice Hořovice
náměstí Boženy Němcové čp. 811, Hořovice

950 842 011

950 842 178

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova čp. 17, 12801 Praha

234 118 111

234 916 561

KHS - územní pracoviště Beroun
Politických věznů čp. 455, 26644 Beroun

311 548 831

311 548 840

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice
Valdecká čp. 826, 26801 Hořovice

311 513 540

311 516 018

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8, 15024 Praha

257 099 111,221401111

257 322 739

Povodí Vltavy, s.p.  - závod Dolní Vltava
Grafická 36, čp. 429, 15021 Praha

257 099 111

257 313 522

Povodí Vltavy, s.p. - Centrální vodohospodářský dispečink
Holečkova 106, čp. 8, 15024 Praha 5

257 329 425

257 326 310

Povodí Vltavy, s.p. - PS 6 - Beroun
Hněvkovského čp. 290, 26601 Beroun

311 625 884

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112 tel_156 156

název

telefon

fax

Policie ČR, Územní odbory Beroun
Tyršova čp. 1635, 26650 Beroun

974 872 111

974 872 108

PČR - Obvodní oddělení Hořovice
Pražská 35, čp. 988, 26801 Hořovice

974 872 710

974 872 710

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

Český plynárenský servis, spol. s r.o.
Chýnovská čp. 1917, 39002 Tábor

381 263 314

 

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 19, čp. 2577, 30338 Plzeň

840 840 840

371 102 008

ČEZ, a.s. - poruchy
Duhová 2, čp. 14442, 14053

840 850 860

 

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, čp. 874, 40502 Děčín

840 850 860

371 102 008

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II čp. 1718, 14021 Praha

220 221 111

220 226 918

NET4GAS, s.r.o. - Provoz liniové části Čechy
čp. 53, 34101 Pačejov

376 330 800,603151784

 

NET4GAS, s.r.o. - Provozní oblast Čechy
28161 Kouřim

321 770 800,736524077

 

RWE
Limuzská 12, čp. 3135, 10800 Praha

840 113 355

 

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 96, čp. 940, 40001 Ústí nad Labem

475 325 131

475 325 130

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 1, čp. 499, 65702 Brno

532 221 111

545 578 571

RWE Energie, a.s.
Klíšská čp. 940, 40117 Ústí nad Labem

840 113 355,1239(pohotovost)

 

RWE Plynoprojekt, s.r.o.
U Plynárny čp. 223, 14021 Praha

267 976 211

267 976 202

RWE Transgas, a.s.
Limuzská čp. 3135, 10098 Praha

267 971 111

 

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární 70272 Ostrava

840 113 355

 

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

ČRS MO Hořovice [1014]
Anýžova 7, čp. 486, 26801 Hořovice

311 512 900

 

ČRS MO Žebrák [1018]
26753 Žebrák

311 514 324,736649268

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

BES s.r.o., cestmistrovství Skalka
Drásov čp. 46, 26101 Drásov

318 622 662

318 622 662

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Žižkova čp. 263, 25101 Říčany

257 280 300

 

SÚS Kladno
Železárenská čp. 1566, 27201 Kladno

312 249 428

312 247 005

Středočeská údržba komunikací s.r.o.
Viničná čp. 910, 26670 Beroun

311 637 122

311 637 122

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 262 111

495 262 391

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Přemyslova čp. 1106, 50168 Hradec Králové

495 860 228

 

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova čp. 1902, 25601 Benešov

956 954 111, 724523258

317 705 619

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS)
U Vodojemu čp. 3085, 27280 Kladno

840 121 121

312 267 508

VAK Beroun
Mostníkovská 3, čp. 255, 26641 Beroun

800 100 663

311 621 663

Technické služby 

název

telefon

fax

Černý Oldřich - stavební práce
čp. 293, 26754 Praskolesy

607 690 774

 

DEKONTA Kladno, a.s. - ekologická havarijní služba
čp. 109, 27342 Dřetovice

312 292 960

312 292 966

Gerle Zdirad - doprava - demolice, příprava staveniště
čp. 316, 26754 Praskolesy

603 208 983

 

Pitínová Jana - písky, štěrky, doprava
čp. 301, 26754 Praskolesy

603 233 216

 

Telekomunikace 

název

telefon

fax

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů čp. 227.25, 11000 Praha

221 131 111

 

Telefónica Czech republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 2, čp. 266, Praha Praha

800 222 777

271 481 750

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 1, čp. 2144, 14900 Praha

603 601 111

603 604 606

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 167, čp. 3217, 10000 Praha

800 777 777

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Krajský úřad - Středočeský kraj
Zborovská 11, 15021 Praha 5

257 280 111

257 280 203

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2, čp. 2, 26801 Hořovice

311 545 301

311 545 313

Odbor životního prostředí - Hořovice
Palackého náměstí 2, čp. 2, 26801 Hořovice

311 545 324

 

Obecní úřad Praskolesy
Praskolesy čp. 130, 26754 Praskolesy

311 510 671

311 510 671

Veterinární asanační podniky 

název

telefon

fax

ASAP s.r.o.
čp. 145, 58256 Věž

569 408 111

569 423 864

ASAVET, spol. s r.o.
33401 Biřkov 43, pošta Přeštice

376 393 283

376 393 483

Vapo spol. s r.o.
Žatecká čp. 661, 44101 Podbořany

415 237 701

415 214 406

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, čp. 100, 12000 Praha

227 010 142

 

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Černoleská čp. 1929, 25638 Benešov

317 742 033

317 742 037

Krajská veterinární správa - inspektorát Beroun
Na dražkách čp. 328, 26680 Beroun

311 622 012

311 622 9692

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

AČR - 152. ženijní prapor Rakovník
Dukelských hrdinů čp. 1275, 26901 Rakovník

973 284 300,973284111

973 284 332

Vojenské lesy a statky ČR s.p
Obecnice čp. 274, 26221

318 614 161

 

Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Hořovice
Vrbnovská čp. 30, 26801 Hořovice

311 545 211

311 545 254

13.dělostřelecká brigáda, Jince
Zborovská 2, 26223 Příbram

973 370 002

 

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova čp. 928, 26601 Beroun

311 611 725

311 611 725

Nemocnice Beroun
Prof. Veselého čp. 493, 26601 Beroun

311 745 111

311 623 926

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 14, čp. 1106, 26831 Hořovice

311 542 111

311 513 444

Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
U Nemocnice 2, 28021 Kolín

321 739 013

321 724 103

Zdravotní ústav Kolín - Detašované pracoviště Hořovice
K Nemocnici čp. 1395, 26801 Hořovice

311 512 495

311 512 370

ZZS Středočeského kraje
Vančurova čp. 1544, 27201

312 256 601

312 256 610

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

25.11.2012, publikována: 27.9.2014