Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

 

místo

obec

poloha na toku
[ř.km]

popis

tok neurčen

Propustek

Kotopeky

 

Hrozí zanesení propustku ornicí a přelití komunikace III/11710.

Kamenný překlad propusti v nátoku zlomen, hrozí ucpání zborcenou klenbou.

Červený p. 136760000100

Ocelová lávka (ovčín)

Kotopeky

9,87 - 9,87

Hrozí stržení a zachycení lávky v korytě.

V roce 2002 strženy obě ocelové lávky.

Ocelová lávka (hřiště)

Kotopeky

9,5 - 9,5

Hrozí stržení a zachycení lávky v korytě.

Pod lávkou jez.

Most 11410-4

Kotopeky

9,105 - 9,105

Most se středovým pilířem v korytě toku, hrozí záchyt spláví.

Tihava 136810000100

Most u č.p.51

Kotopeky

0,15 - 0,15

Most náchylný k zachycení spláví.

Propust pod č.p.55

Kotopeky

0,12 - 0,12

Nekapacitní trubní propust (přejezd toku).

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

 

Soubor: p--moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

23.11.2012, publikována: 27.9.2014