Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp

povodňový plán obce Horky nad Jizerou

Obec s rozšířenou působností:

Mladá Boleslav

Kraj:

Středočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Mladá Boleslav

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Horky nad Jizerou

Povodňová komise

Horky nad Jizerou

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe s.p.
Dne: 01.09.2014 č.j. VHD/14/22942

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Mladá Boleslav, OŽP dne: 10.11.2014 pod č.j. ŽP.231/230 - 22807/2014

Podpis: Ing. Andrea Jaroměřská

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obecní zastupitelstvo Horky nad Jizerou

Dne: 04.06.2003

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 20.12.18

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.05.16, publikována: 20.12.18