Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.

Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů apod.)

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

Připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu.

Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater.

Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.

Zajistit snadno odplavitelný materiál.

V případě zatápění domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody.

Při vyhlášení evakuace:

Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.

Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna).

Vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem).

Další informace: HZS: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Soubor: c_cinnosti_obv.htm


Organizační část > Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.05.16, publikována: 20.12.18