Evakuace osob

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Organizační část >

Evakuace osob

Vyhlášení a zabezpečení evakuace obyvatelstva z ohrožených objektů provádí a organizuje předseda povodňové komise na návrh členů povodňové komise a na základě konkrétně vzniklé situace.

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků

vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin

přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek

vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska

první zdravotnickou pomoc, popř. přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení

vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy

nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin

udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska

podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

Přijímací středisko zajišťuje:

příjem evakuovaných osob

přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování

první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení

informování orgánů o průběhu evakuace

informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování

informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

 

Evakuační místa

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Horky nad Jizerou

 

Přehled evakuačních míst

 


Horky nad Jizerou: OÚ Horky nad Jizerou
Horky nad Jizerou: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.12.2017
 

Další informace:
Ohrožené nemovitosti

 

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace osob

 | nahoru |

stránka aktualizována: 23.05.16, publikována: 11.12.17