Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

  Kontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 50
Datum vytvoření výpisu: 07.12.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Ředitelství České inspekce životního prostředí
ČIŽP - Oblastní inspektorát Praha

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice
ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň
ČHMÚ - pobočka Praha

Hasičský záchranný sbor

HZS Středočeského kraje
HZS - územní odbor Mladá Boleslav
HZS - stanice Benátky nad Jizerou
SDH Horky nad Jizerou

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
KHS - územní pracoviště Mladá Boleslav

Podniky povodí

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik - Závod Jablonec nad Nisou
Povodí Labe, státní podnik - závod 3, PS Mladá Boleslav

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Policie ČR, Územní odbory Mladá Boleslav
PČR - Obvodní oddělení Benátky nad Jizerou

Rozvodné sítě

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
E.ON
INNOGY, s.r.o. - zákaznické centrum Mladá Boleslav

Rybářské organizace

Český rybářský svaz, o.s.
ČRS Středočeský územní svaz
ČRS MO Mladá Boleslav [1057]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
KSÚS, pracoviště Mnichovo Hradiště

Správci vodovodů a kanalizací

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Státní správa

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

Telekomunikace a poštovní služby

Česká pošta, s. p.
O2 Czech Republic, a.s.
O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Veřejná správa

Krajský úřad - Středočeský kraj
Magistrát města Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav - Odbor životního prostředí
Obecní úřad Horky nad Jizerou

Veterinární správa

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
Krajská veterinární správa - inspektorát Mladá Boleslav

Vojenská velitelství a úřady

KVV pro Středočeský kraj

Zdravotnictví

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
Oblastní středisko záchranné služby Mladá Boleslav
ZZS Středočeského kraje, p.o.

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 04.08.14, publikována: 11.12.17