Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

obec

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Kotopeky

Kotopeky - od trati

Přítok splachů z polí ke komunikaci. Může dojít k zanesení propustku pod komunikací.

VJV

Kotopeky

Kotopeky - Tihava

Přítok splachů z polí po cestě.

ZSZ

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

Soubor: _tab_blesk.htm


 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014