Výpis z registru záplavových území pro Kotopeky platná / zrušená rozhodnutí

vodní tok
(DIBAVOD)

ORP
dotčené obce

úsek

od - do  [ř. km]

stanovení záplavového území

vodoprávní úřad

datum platnosti
čj.

Červený p. (Červený potok)

Hořovice, Beroun
Osek, Praskolesy, Hvozdec, Hořovice, Zdice, Bavoryně, Komárov, Kotopeky, Stašov

0,000 - 18,351

délka 18,4 km

OkÚ Beroun
17.10.1997
Vod:1249/1997-231 Ba

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

Soubor: _tab_zu.htm


 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014