Aktualizace povodňového plánu

  Titulní list 

Aktualizace povodňového plánu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

POVIS: export dat obce Kotopeky

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

1.0.2

30.12.2012

finální verze

Ing. Lumír Pála - PIP, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.1

5.12.2012

zapracování připomínek

Ing. Lumír Pála - PIP, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.0

26.11.2012

pracovní verze k připomínkám

Ing. Lumír Pála - PIP, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 

Soubor: a-aktualizace.htm


Titulní list > Aktualizace povodňového plánu

 | nahoru |

11.11.2012, publikována: 27.9.2014