Seznam podkladů

  Titulní list 

Seznam podkladů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
[1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
[3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
[4] ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
[5] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
[6] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
[7] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
[8] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
[9] Digitální povodňový plán České republiky
[10] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
[11] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000
[12] Povodňový plán ORP Hořovice
[13] Povodňový plán Středočeského kraje
[14] Podklady obce Kotopeky – jednání 26.10. 2012
[15] Terénní šetření v obci a v povodí vodních toků – 26.10. 2012
[1] Dokumentace digitálního povodňového plánu
 

Soubor: a-podklady.htm


Titulní list > Seznam podkladů

 | nahoru |

18.11.2012, publikována: 27.9.2014