Povodňové orgány

  Úvodní část 

Povodňové orgány

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:
Orgány města: zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad
Magistrát města Hořovice
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.
V období povodně je povodňovým orgánem:
Povodňová komise obce Kotopeky
Povodňová komise ORP Hořovice
Povodňová komise Středočeského kraje
Ústřední povodňová komise

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností - PK ORP Hořovice. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností - PK ORP Hořovice, provádí povodňová komise obce Kotopeky opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

 

Soubor: a-povodnove_organy.htm


Úvodní část > Povodňové orgány

 | nahoru |

18.11.2012, publikována: 27.9.2014