Souhrn odkazů povodňového plánu

   

Souhrn odkazů povodňového plánu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Obec Kotopeky

Kód obce:

534072

počet občanů ČR k 01.01.2014:

305, z toho starších 15 let: 261

počet trvale žijících cizinců:
(údaje MV ČR)

6, z toho starších 15 let: 6

katastrální území:

Kotopeky

kontaktní údaje:

Portál veřejné správy

povodňová komise:

server POVIS,

 

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu:

Základní mapa

 

(další odkazy viz Grafická část)

Objekty povodňového plánu

 

 

Záplavová území

 

 

Doprava

 

Tabulkové výpisy z povodňového plánu:

Evakuační místa

 

 

Místa omezující odtokové poměry

 

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

 

Ohrožené objekty

 

 

Ohrožující objekty

 

 

Protipovodňová opatření

 

 

Vyhlášená záplavová území

 

Fotodokumentace:

Seznam fotografií lokalizovaných na území obce

 

 

Soubor: a-souhrn_udaju.htm


 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014