Charakteristika území

  Věcná část 

Charakteristika území

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Obec Kotopeky se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, asi 3 km severovýchodně od města Hořovice. Spadá do správního území obce s rozšířenou působností Hořovice. Osídlení této menší vesnice dosahuje zhruba počtu 300 obyvatel. Kotopeky se dále dělí na dvě místní části, konkrétně to jsou: Kotopeky a Tíhava. Vesnice Kotopeky leží v průměrné výšce 411 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1320. V obci se nachází knihovna a kostel.

Celková katastrální plocha obce je 393 ha, z toho orná půda zabírá cca 63 procent. Pětina katastru obce je kryta lesním porostem. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s TTP.

Nejbližší místo se železniční stanicí je Praskolesy. Území obce protíná železniční trať 170 Beroun - Plzeň - Cheb. Je to dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať zařazená do evropského železničního systému, součást 3. Koridoru.

Je vybudován vodovod.  Obec není vybavena kanalizací OV a není plynofikována.

Geomorfologická charakteristika

Geomorofologicky spadá území obce do celku Brdské oblasti – Hořovické pahorkatiny. Hořovická pahorkatina je geomorfologický celek v Brdské oblasti. Jde o členitou pahorkatinu ve středních Čechách. Táhne se od západu k východu mezi Brdskou vrchovinou na jihu a Zbirožskou na severu, na severovýchodě hraničí s Pražskou plošinou.

Jižní, protáhlou část, tvoří sníženina Hořovická brázda, která na západě začíná u Holoubkova (východně od Rokycan), na východě končí na jižním okraji Prahy u Radotína, ve střední části vybíhá severovýchodním směrem výběžek k Berounu. Mezi tato dvě ramena je v severovýchodní části pahorkatiny vklíněna Karlštejnská vrchovina s nejvyšším bodem pahorkatiny, vrchem Bacínem (498,9 m n. m.).

Hořovická pahorkatina je složena zejména ze zvrásněných staroprvohorních břidlic, prachovců, drob, pískovců, křemenců, bazaltů a vápenců. Většina pahorkatiny je řidčeji zalesněna a hustěji osídlena, a tvoří tak zřetelně odlišný pás krajiny mezi vrchovinami na jihu a na severu - ve velké části Křivoklátské vrchoviny se nachází CHKO Český kras. Střední sklon je 4°34', svažuje se severovýchodním směrem, kterým také protéká řada vodních toků. Ve střední části Litavka a na východě Berounka. V západní části je to zejména Červený potok protékající Kotopeky.

Hydrologická charakteristika

Správním území obce protéká Červený potok a Tihava. Červený potok pramení v Brdech, v oblasti Vojenského výcvikového prostoru Jince, poblíž míst obecně známých jako „Na Jordánu“. Poté teče severně, přes rybník Pod Valdekem, směrem k hradu Valdek a k obci Neřežín, kde opouští hranice vojenského prostoru.

Pod Neřežínem napájí vodní nádrž Záskalská, protéká vsí Mrtník, rybníky Dráteníkem a Červeným a městysem Komárov, kde se do něj vlévají levobřežní přítoky Jalový potok a Rochlovský potok.

Za Komárovem se stáčí k severovýchodu a pokračuje Hořovickou brázdou přes obec Osek (umělý náhon zde napájí Žákův rybník), město Hořovice (zde jsou z levobřežního náhonu napájeny především rybníky Lázeňský a pod městem pak Valcverk) a obce Kotopeky, kde se vlévá Tihava, dále pak Praskolesy a Stašov. Před Zdicemi se do Červeného potoka zleva vlévá Stroupínský potok. Zdicemi, jejichž centrum se rozkládá na levém (severním) břehu, protéká v souběhu s dálnicí D5 (při pravém břehu), takže zdická lávka i most překonávají potok i dálnici najednou. Za městem, v úrovni kopce Knihov, se potok vlévá z levé strany do řeky Litavky.

 

Klimatická charakteristika

Oblast spadá převážně do klimatické oblasti MT11. Ze severovýchodu do oblasti zasahuje oblast T2.  (Quittova klasifikace – Atlas podnebí Česka, 2007)

Veličina

Region – MT11

Region – T2

Počet letních dní

40 - 50

50 - 60

Počet mrazových dní

110 – 130

100 - 110

Počet ledových dní

30 - 40

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3

-3 - -5

Průměrná teplota v dubnu

7 – 8

8 – 9

Průměrná teplota v červenci

17 – 18

17 – 19

Průměrná teplota v říjnu

7 – 8

7 – 9

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm

90 - 100

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 400

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 250

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 - 60

40 - 50

 

Soubor: Charakteristika_uzemi.htm


Věcná část > Charakteristika území

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014