Dokumentace a vyhodnocení

  Věcná část 

Dokumentace a vyhodnocení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Jde zejména o:
Záznamy v povodňové knize.
Průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků.
Průběžné zaznamenávání údajů o provozu vodohospodářských děl ovlivňujících průběh povodně (Valcverk).
Označování nejvýše dosažené hladiny vody.
Zaměřování a zakreslování zátopy.
Lokalizace a označení svahových sesuvů, zabezpečení lokalit (omezení přístupu).
Monitoring kvality surové a pitné vody a možných zdrojů znečištění.
Fotografické snímky a filmové záznamy.
Další účelové terénní šetření a průzkumy.
Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.
 

Soubor: Dokumentace_a_vyhodnoceni.htm


Věcná část > Dokumentace a vyhodnocení

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014