Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;
tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA
Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
Výzva k přípravě na evakuaci
Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
Osnova zprávy o povodni
Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
VH dokument
Potvrzení souladu dPP Kotopeky s PP ORP Hořovice, MÚ Hořovice (dPP Kotopeky) 14.04.2014
Stanovisko PVL k  dPP Kotopeky, Povodí Vltavy, s.p. (dPP Kotopeky) 20.12.2013

 

Počet dokumentů evidovaných k povodňovému plánu v POVIS ke dni 06.08.2014: 2.

 

Soubor: Dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014