Evropská legislativa

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů 

Evropská legislativa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
(odkaz na text Směrnice na webu eur-lex:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:01:CS:HTML).
 

Soubor: eu.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Evropská legislativa

 | nahoru |

2.4.2014, publikována: 27.9.2014