Evakuace hospodářských zvířat

  Organizační část > Evakuace 

Evakuace hospodářských zvířat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po domluvě je možno je evakuovat do objektů soukromých zemědělců.   S ohledem na omezené kapacity se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s těmito zemědělci.  

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

 

Soubor: Evakuace_hospodaskych_zviat.htm


Organizační část > Evakuace > Evakuace hospodářských zvířat

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014