Evakuační místa a místa soustředění

  Organizační část > Evakuace 

Evakuační místa a místa soustředění

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise, obce, případně dle výpisu z Havarijního plánu Středočeského kraje pro obec  s  rozšířenou  působností  Hořovice, zpracovávaný složkami integrovaného, záchranného systému (IZS).

Hlavním přijímacím střediskem obce Kotopeky  je pro levý břeh   sál Obecního úřadu, s dostatečným zázemím pro poskytnutí krátkodobého pobytu a pro pravý břeh Základní škola Lochovice. Umístění objektu Základní školy umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci.. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném materiálu.

Objekty Evakuace (místa shromaždování a přijímací středisko) byly zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování přehlednosti obsaženy v příloze plánu.

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce (člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, člen povodňové komise).  Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných.  Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:
Příjem evakuovaných osob.
Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování. 3 stravování.

 

Evakuační střediska

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

Místo

adresa

telefon
fax

počet
lůžek

počet
jídel

kontakt

poznámka

OÚ Kotopeky

Kotopeky 7, 26801 Kotopeky

311514403 
 fax:311514403

20

 

Ing. Alena Dolejší - starostka Kotopek
 

Evakuace levého břehu, pravého břehu pouze do doby přelití mostu pod úřadem.

ZŠ Lochovice

Náměstí Republiky 3, 26723 Lochovice

311537761 

100

150

Ing. Alena Dolejší - starostka Kotopek
 

Středisko pro evakuaci pravého břehu Kotopek

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

Soubor: Evakuani_mista__a_mista_souste.htm


Organizační část > Evakuace > Evakuační místa a místa soustředění

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014