Hlásná povodňová služba

  Věcná část 

Hlásná povodňová služba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na úřad obce s rozšířenou působností Hořovice - dále informuje KOPIS HZS Středočeského kraje a vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p.

Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědný povodňový orgán obce Kotopeky.

Při vyhlášení 2. A 3. SPA bude na obecním úřadě zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise.

2. a 3. SPA se vyhlašuje obecním rozhlasem, v případě mimořádné nebo hrozby přívalové povodně lze použít sirénu. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně. O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis. Předání informace především v noci provádí dva členové povodňové komise.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

Obec Kotopeky jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o průběhu povodně veřejným rozhlasem. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno individuálně. 

 

povodňová komise

adresa

telefon

fax

registr veřejné správy

Kotopeky PK

Obecní úřad, č.p. 7, Kotopeky (mapa)

311514403

 

Kotopeky

 

Soubor: Hlasna_povodova_sluba.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014