Hlídková služba

  Věcná část > Povodňová opatření 

Hlídková služba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Hlídkovou službu bude provádět pověřený pracovník obecního úřadu, v době povodně 2 pracovníci (členové povodňové komise).

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu – jednotku sboru dobrovolných hasičů (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce), případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS.

Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech na území obce a stav koryta v místech omezující odtokové poměry.

 

povodňová komise

adresa

telefon

fax

registr veřejné správy

Kotopeky PK

Obecní úřad, č.p. 7, Kotopeky (mapa)

311514403

 

Kotopeky

 

Soubor: Hlidkova_sluba.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Hlídková služba

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014