Činnost občanů při povodni

  Organizační část 

Činnost občanů při povodni

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)
Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.
Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.
Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.
Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál.  Neodkliditelný materiál ukotvit.
Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA:
Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.
Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.
Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.
Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu  a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.
V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.
Při vyhlášení stavu ohrožení - 3.SPA:
Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.
Připravit vyvedení hospodářských zvířat.
Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno.
Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v brožuře Evakuace. Pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci.
 

Soubor: Innost_oban_pi_povodni.htm


Organizační část > Činnost občanů při povodni

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014