Kontakty - POVIS

  Organizační část 

Kontakty - POVIS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu  a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese http://www.editor.dppcr.cz/. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do povodňového plánu obce Kotopeky doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise

ADRESÁŘ POVODŇOVÉHO PLÁNU

Povodňové komise

Důležité organizace

Adresář osob

adresar

 

 

Soubor: Kontakty_-_POVIS.htm


Organizační část > Kontakty - POVIS

 | nahoru |

15.12.2012, publikována: 27.9.2014