Ledové jevy

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Ledové jevy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Dle podkladů správce toku podniku Povodí Vltavy, s.p. a dle dostupných historických informací zástupců obce nejsou toky ve správním území Kotopek náchylné k tvorbě ledových jevů. Podmínky přímo v Kotopekách však možnost ledových jevů nevylučují, zejména v případě bezsněhové zimy s extrémními mrazy. Tomuto jevu je v zimním a předjarním období třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Základní specifikace tvorby ledových jevů a pravidla vyhlašování SPA podle ledových jevů jsou uvedeny v brožuře Systém povodňové ochrany v ČR

 

Soubor: Ledove_jevy.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Ledové jevy

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014