Tiráž

   

Tiráž

Previous pageReturn to chapter overview   Tisk této stránky

Vydal: Obec Kotopeky, Kotopeky 7, 26801 Hořovice, 311 514 403
datum vydání verze 1.0.2: 27.9.2014.

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

http://194.228.3.82/dpp_cr/servis.dll?

 

Zpracovali:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Ing. Lumír Pála

U Sadu 13, 16200 Praha 6

datum zpracování:

15.11.2012

aktualizace:

Ing. Lumír Pála

databáze POVIS:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

27.9.2014

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životního prostředí. Prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní

podoblast 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

 

Soubor: mdpp_tiraz.htm


 | nahoru |

23.11.2012, publikována: 27.9.2014