13. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 

13. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Problematika hlásné a předpovědní povodňové služby má být zařazena do programu periodických školení, která podle vodního zákona organizují povodňové orgány krajů a ORP pro členy povodňových orgánů nižších stupňů. Velmi důležité je, aby se zásadami hlásné a předpovědní povodňové služby byli seznámeni i členové orgánů krizového řízení a zástupci základních složek IZS. Doporučuje se organizace společných školení spojených s prověřením aktuálnosti povodňových plánů alespoň jedenkrát ročně.

Systém distribuce výstražných informací ČHMÚ prostřednictvím komunikačních prostředků HZS na úroveň ORP a dále na úroveň obcí prověřuje ústřední povodňový orgán nebo krajský povodňový orgán formou cvičné výstražné zprávy. Cvičná výstraha musí obsahovat výrazné označení, že se jedná o cvičení, a dále jasné pokyny, komu se má potvrdit příjem doručení, příp. odeslání výstražné nebo varovné zprávy. Vyhodnocení zabezpečuje povodňový orgán v součinnosti s HZS.

Provozovatelé lokálních výstražných systémů mají pravidelně prověřovat technický stav jednotlivých zařízení a celkovou funkčnost systému. Podrobnosti upravuje příručka MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi.

 

Soubor: MZP_2011-09_13.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 13. Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní povodňové služby

 | nahoru |

4.1.2012, publikována: 27.9.2014