14. Varování

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 

14. Varování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečují ve svém územním obvodu povodňové orgány obcí. K tomu využívají pokud možno koncové prvky varování v rámci JSV (tzv. mluvící sirény), případně jiné technické prostředky dle svého povodňového plánu. V případě nebezpečí z prodlení mohou varování obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OPIS HZS kraje. Způsob je řešen v Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje, zpravidla jde o dálkové zapnutí koncových varovných prvků JSV.

OPIS HZS prověřují funkčnost zařízení JSV jednou měsíčně. Funkčnost jiných varovných prostředků na území obce prověřují povodňové orgány obce, zpravidla rovněž jednou měsíčně.

 

Soubor: MZP_2011-09_14.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 14. Varování

 | nahoru |

4.1.2012, publikována: 27.9.2014