Ohrožené objekty a kritická místa

  Věcná část 

Ohrožené objekty a kritická místa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má obec individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit v obci.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

Objekty dPP
Ohrožené objekty – v obci se jedná zejména o rodinné domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly)
Ohrožující objekty.
Místa omezující odtokové poměry – jedná se o mosty a lávky v obci a další místa bránící plynulému odtoku vod.
Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě z orné půdy.
Fotodokumentace – pozemní fotodokumentace objektů dPP

 

Objekty dPP - MAPA

 

Soubor: Ohroene_objekty_a_kriticka_mis.htm


Věcná část > Ohrožené objekty a kritická místa

 | nahoru |

27.9.2014, publikována: 27.9.2014