Ovlivnění povodně lidským faktorem

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Ovlivnění povodně lidským faktorem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Přirozená povodeň na toku je lidským faktorem ovlivnitelná pouze malou měrou a to manipulacemi na vodních dílech v povodí toků. Manipulace na vodních nádržích v povodí Červeného potoka ovlivní území Kotopek minimálně. Největší vliv na průtoky budou mít manipulace na VD Záskalská (II. kategorie TBD) a VD Dráteník (III. kategorie TBD) a Červený rybník (IV. kategorie TBD).

Vodní toky

Vodní díla I.-III.kat.

Vodní díla IV. kat.

 

Soubor: Ovlivnni_povodn_lidskym_faktor.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Ovlivnění povodně lidským faktorem

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014