Předpovědní povodňová služba

  Věcná část 

Předpovědní povodňová služba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí – Povodí Vltavy,s.p.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na ORP Hořovice, KOPIS HZS Středočeského kraje, VHD Povodí Vltavy, s.p. a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

Informace o počasí ČHMÚ

http://pocasi.chmi.cz

Meteopressonline

http://www.meteopress.cz/

Německé srážkové radary

http://www.wetteronline.de/radar.htm

Německé srážkové radary

http://www.wetter.com/wetter_aktuell/niederschlagsradar/deutschland/

 

Pro sumarizace  údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky http://www.voda.gov.cz/portal/cz/

ARROW

Srážkoměrné stanice povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm

Stavy a průtoky v tocích - http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm

Tabulka srážkoměrných stanic rozhodných pro obec Kotopeky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí
 

Stanice (ID)

hydrologické povodí

aktuální stav

obec

ORP

kraj

Kotopeky (OBC534072_S01)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

Obec Kotopeky

Kotopeky

Hořovice

Středočeský kraj

Praskolesy střecha ČP 300 (praskolesy_S1)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

obec Praskolesy

Praskolesy

Hořovice

Středočeský kraj

Srážkoměrná stanice města Příbram (SR_Příbram)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

Město Příbram

Příbram

Příbram

Středočeský kraj

VD Obecnice (PVL_0034)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

PVL Plzeň

Brdy

Příbram

Středočeský kraj

VD Pilská (PVL_0030)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

PVL Plzeň

Brdy

Příbram

Středočeský kraj

VD Záskalská (PVL_0035)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

PVL Plzeň

Chaloupky

Hořovice

Středočeský kraj

Zaječov (OBC531995_S01)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

 

Zaječov

Hořovice

Středočeský kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

Obec Kotopeky jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno individuálně. 
 

Soubor: Pedpovdni_povodova_sluba.htm


Věcná část > Předpovědní povodňová služba

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014