Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

  Věcná část > Povodňová opatření 

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Zpracování povodňového plánu,
Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,
Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi.
Pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti.
Zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případní ladění.
Nastavení systému vyrozumívání občanů – obecní rozhlas.
Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách s úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).
Informování občanů o výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.
Dokumentační práce v obci a záplavových územích v době klidu.
Dokumentace lokalit svahových sesuvů, sanace sesuvů a stabilizace svahů.
 

Soubor: Pipravna_opateni_a_opateni_pi_.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014