Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů. Kritickým místem jsou ocelové lávky a most 11410-4 přes Červený potok. Při přelití může být výrazně omezena dopravní dostupnost některých obce.  K přelití také jednoznačně dojde u propustku a mostku na Tihavě na komunikaci Tihava - Hořovice. Dojde k omezení dopravy v místě.

Z hlediska ucpání mostních profilů jsou však kritické všechny mosty a lávky, i ty, jež jsou pro převod povodňových průtoků kapacitní. Nelze přesně odhadnout, jak velké množství plavenin tok ponese.

Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a zejména stržení a odplavení lávek. Zejména stržené lávky mohou způsobit nápěch níže na toku.

Proti vzniku těchto povodní jsou nyní přijata tato opatření:
oV případě hrozby povodně dojde k odstranění provizorních lávek, propustků. Při hrozbě extrémní povodně budou odstraněny i ocelové lávky.
oBudou odstraněny stavební materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území (stavební řezivo, palety porobetonu apod.).
oV době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba - neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.).
 

Soubor: Pirozena_povode_ovlivnna_mimoa.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014