Povodňová kniha

  Věcná část > Dokumentace a vyhodnocení 

Povodňová kniha

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání,
datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA,
datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,
datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,
doslovné znění příkazů povodňového orgánu,
popis provedených opatření,
výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené - zapisovatelky. Ty jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

 

Soubor: Povodova_kniha.htm


Věcná část > Dokumentace a vyhodnocení > Povodňová kniha

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014