Povodňové orgány daného území

  Organizační část 

Povodňové orgány daného území

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních:

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:
Orgány obce: zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad
Městský úřad Hořovice
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.
V období povodně je povodňovým orgánem:
Povodňová komise obce Kotopeky
Povodňová komise ORP Hořovice
Povodňová komise Středočeského kraje
Ústřední povodňová komise
Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu ORP Hořovice, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:
Správce povodí - Povodí Vltavy,s.p.
Správce vodního toku – Povodí Vltavy, s.p., Lesy ČR, s.p.
Správci vodních děl
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně
ČHMÚ, regionální pracoviště
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Policie ČR
Záchranná služba
Správa a údržba silnic Středočeského kraje

a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd. Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů.

 

Soubor: Povodove_organy_daneho_uzemi.htm


Organizační část > Povodňové orgány daného území

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014