Přílohy

   

Přílohy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v další kapitole.

Vodní toky

Vodní díla I.-III. kategorie

Vodní díla IV. kategorie

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Ohrožené objekty

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Místa omezující odtokové poměry

Místa ohrožená bleskovou povodní

Doprava

Evakuační střediska

Záplavová území

Čtení vodočetných latí

Internet - užitečné odkazy

 

 

Soubor: prilohy.htm


 | nahoru |

27.9.2014, publikována: 27.9.2014