B.1 Titulní list

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B 

B.1 Titulní list

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodňový plán obce ……………………

Správní obvod obce s rozšířenou působností …………………….

Vodní tok …………………..

Správce vodního toku ………………………

 

Vypracoval: .................................................

datum (měsíc, rok) .......................................

 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně

 

Schválil........................................................................

dne ...........č.j...................

 

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor: TNV_752931_b1.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B > B.1 Titulní list

 | nahoru |

8.12.2007, publikována: 27.9.2014