C.1 Titulní list

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C 

C.1 Titulní list

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodňový plán objektu …………….

Vlastník (správce) objektu ……………..

Obec ……………….

Správní obvod obce s rozšířenou působností ………………

Vodní tok …………..

Správce vodního toku …………

 

Vypracoval:............……………

datum (měsíc, rok) …………….

 

Schválil........................................................................

dne ...........č.j...................s platností do ...................….

 

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor: TNV_752931_c1.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C > C.1 Titulní list

 | nahoru |

26.8.2008, publikována: 27.9.2014