2 Citované normativní dokumenty

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 

2 Citované normativní dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V této normě jsou odkazy na dále uvedené normy. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy.

ČSN 75 0101

Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 73 6530

Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod

 

Soubor: TNV_752931_citovane.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > 2 Citované normativní dokumenty

 | nahoru |

8.12.2007, publikována: 27.9.2014