D.2 Věcná část

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D 

D.2 Věcná část

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Základní hydrologické údaje:

Tok

Q100 (m3/s)

Průtok při největší známé
povodni Qmax (m3/s)

Značka hladiny při největší známé povodni (m n.m.)

 


 

 

 


 

 

Umístění nemovitosti

adresa, stručný popis lokality

Stupně povodňové aktivity

rozhodný vodočet hlásné služby (místo)

 

I. stupeň PA – stav na vodočtu

II. stupeň PA – stav na vodočtu

III. stupeň PA – stav na vodočtu

pomocný vodočet v obci (místo)

 

I. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu

II. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu

III. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu

 

Činnost při dosažení stupně PA

vyhlášený stupeň PA

I.

II.

III.

Rozsah ohrožení nemovitosti


Rozmístění hlavních uzávěrů

médium

místo uzávěru

 

 

Ústupové cesty z objektu

 

Nutnost vyžádání pomoci

činnost, předpokládaný počet osob:

 

Soubor: TNV_752931_d2.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D > D.2 Věcná část

 | nahoru |

26.8.2008, publikována: 27.9.2014