Vyhlášení SPA podle dešťových srážek

  Věcná část > Hlásné profily 

Vyhlášení SPA podle dešťových srážek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily a nebo postupová doba je velmi krátká. Jde zejména o povodí malých toků jako je např. Tihava a bezejmenné přítoky s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

 

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání (mm)

 

1 hodina

3 hodiny

6-12 hodin

24 hodin

24 hodin při nasyceném povodí

1. SPA - bdělost

20

30

40

50

30

2. SPA - pohotovost

30

50

60

70

50

 

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

Srážkoměrné stanice

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí
 

Stanice (ID)

hydrologické povodí

aktuální stav

obec

ORP

kraj

Kotopeky (OBC534072_S01)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

Obec Kotopeky

Kotopeky

Hořovice

Středočeský kraj

Praskolesy střecha ČP 300 (praskolesy_S1)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

obec Praskolesy

Praskolesy

Hořovice

Středočeský kraj

Srážkoměrná stanice města Příbram (SR_Příbram)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

Město Příbram

Příbram

Příbram

Středočeský kraj

VD Obecnice (PVL_0034)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

PVL Plzeň

Brdy

Příbram

Středočeský kraj

VD Pilská (PVL_0030)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

PVL Plzeň

Brdy

Příbram

Středočeský kraj

VD Záskalská (PVL_0035)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

PVL Plzeň

Chaloupky

Hořovice

Středočeský kraj

Zaječov (OBC531995_S01)

1-11-04 Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici

 

Zaječov

Hořovice

Středočeský kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

Soubor: Vyhlaeni_SPA_podle_deovych_sra.htm


Věcná část > Hlásné profily > Vyhlášení SPA podle dešťových srážek

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014