Výskyt povodní na území

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Výskyt povodní na území

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodně vyskytující se v povodí jsou v převážné většině spojeny s hydrometeorologickou situací na území Brd a Hořovicka.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do čtyř skupin:

povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období v pramenných oblastech Červeného potoka, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné. Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a jarních dešťových srážek v oblasti Brd (Vojenského újezdu) a oblasti Hořovicka. Takováto povodeň může významně zasáhnout Kotopeky.
povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence. Tato povodeň je velmi pravděpodobná vzhledem ke srážkovým podmínkám v Brdech. Ničivé účinky této povodně umocní rychlé (soustředěné) odtoky z orné půdy.
povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody. Tento typ povodně je v Kotopekách pravděpodobný.
povodně způsobené zimními ledovými jevy jako např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy.  Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru a v lokalitě Kotopek jsou méně pravděpodobné. Lokálně může dojít k zamrznutí propustků a nekapacitních mostků. Záchyt ledů může způsobit středový pilíř na mostu 11410-4 pod úřadem.
 

Soubor: Vyskyt_povodni_na_uzemi_povodi.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Výskyt povodní na území

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014