Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

  Organizační část > Evakuace 

Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým táním sněhu,……..) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v blízkosti vodních toků, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle vlastních povodňových plánů a povodňového plánu obce.

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl v obci vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti.

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce, byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.

Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou (přívalovou) povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce je vyhlášena evakuace v ……… ulice…., domy č.p.….)

Hrozí přívalová (blesková povodeň), zanechejte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.

 

Soubor: Vzor_varovnych_zprav_v_poadi__.htm


Organizační část > Evakuace > Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014