Zvláštní povodeň

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Zvláštní povodeň

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Za zvláštní povodně jsou považovány povodně způsobené umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)
poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2)
nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3)

Průběh zvláštních povodní je velmi rychlý a zpravidla má katastrofické následky.

Správní území obce může být zasaženo zvláštní povodní z děl v povodí Červeného potoka.  Největší hrozbou je soustava VD Záskalská, VD Dráteník a Červený rybník Vzhledem k detailnímu technicko-bezpečnostnímu dohledu je toto velmi málo pravděpodobné.

Vodní toky

Vodní díla I.-III.kat.

Vodní díla IV. kat.

 

Soubor: Zvlatni_povode.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Zvláštní povodeň

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014